Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Oorlog

Onderzoek belangenverstrengeling twee hoogleraren tandheelkunde

Foto ANP / Koen Suyk

Het Universitair Medisch Centrum Groningen doet onderzoek naar de integriteit van twee hoogleraren tandheelkunde. Aanleiding zijn vragen van NRC Handelsblad over mogelijke onaanvaardbare belangenverstrengeling van prof. dr. Arie Jan van Winkelhoff en prof. dr. Edwin Winkel, specialisten op het gebied van slechte adem (halitose).

Het duo publiceerde in augustus 2013 in de International Journal of Dental Hygiene een artikel waarin zij het mondspoelmiddel Halita van de firma Dentaid vergeleken met het product Meridol van fabrikant Gaba. De uitkomst was gunstig voor Halita. De auteurs verklaarden in het bijschrift geen conflicterende belangen te hebben. Zulke belangen dienen auteurs te melden om de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

Van Winkelhoff en Winkel blijken echter belangen te hebben in Dentaid via hun bedrijven LabOral Diagnostics en LabOral International, verkopers van tests voor diagnostiek van orale infecties.

‘Zaak onmiddellijk voorgelegd aan integriteitscommissie’

Het UMC Groningen laat naar aanleiding van het onderzoek van NRC weten:

“Recent is de Raad van Bestuur duidelijk geworden dat er inderdaad sprake is van financiële belangen van de heren Winkel en Van Winkelhoff in Dentaid. Toen dat de RvB duidelijk werd, heeft zij deze zaak onmiddellijk ter beoordeling aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voorgelegd.”

‘Belangen inmiddels gemeld’

De Raad van Bestuur van het UMC zegt het oordeel van de commissie af te wachten. Volgens het medisch centrum hebben Winkel en Van Winkelhoff de belangen inmiddels bij de International Journal of Dental Hygiene gemeld.

“Van dit ‘potential conflict of interest’ wordt in een erratum melding gemaakt. De uitgever heeft toegezegd het erratum zo spoedig mogelijk aan de publicatie toe te voegen.”

Winkel en Van Winkelhoff willen niet reageren.