Belangen hoogleraren niet gemeld

Het Universitair Medisch Centrum Groningen doet onderzoek naar de integriteit van twee hoogleraren tandheelkunde. Aanleiding zijn vragen van NRC Handelsblad over mogelijke onaanvaardbare belangenverstrengeling van prof.dr. Arie Jan van Winkelhoff en prof.dr. Edwin Winkel, specialisten op het gebied van slechte adem (halitose).

Het duo publiceerde in augustus 2013 in de International Journal of Dental Hygiene een artikel waarin zij het mondspoelmiddel Halita van de firma Dentaid vergeleken met het product Meridol van fabrikant Gaba. De uitkomst was gunstig voor Halita. De auteurs verklaarden in het bijschrift geen conflicterende belangen te hebben. Zulke belangen dienen zij te melden om de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

Van Winkelhoff en Winkel blijken echter wel belangen te hebben in Dentaid via hun bedrijven LabOral Diagnostics en LabOral International, verkopers van tests voor diagnostiek van orale infecties.

Het UMC Groningen laat naar aanleiding van het onderzoek van deze krant weten: „Recent is de Raad van Bestuur duidelijk geworden dat er inderdaad sprake is van financiële belangen van de heren Winkel en Van Winkelhoff in Dentaid. Toen dat de RvB duidelijk werd, heeft zij deze zaak onmiddellijk ter beoordeling aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voorgelegd.” De hoogleraren willen niet reageren.

    • Frank van Kolfschooten