‘Verband tussen prijs en effect medicijn van belang bij basispakket’

Het CvZ wil dat de het verband tussen de kosten en baten van medicijnen een grotere rol gaat spelen bij de invulling van het basispakket.
Het CvZ wil dat de het verband tussen de kosten en baten van medicijnen een grotere rol gaat spelen bij de invulling van het basispakket. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) wil dat het verband tussen de prijs van een medicijn en het effect een grotere rol gaat spelen bij de invulling van het basispakket. Dat schrijft het college in een rapport (pdf).

Om de zogenoemde kosteneffectiviteit te berekenen worden de kosten en de effecten van twee behandelingen met elkaar vergeleken. Zo wordt duidelijk hoeveel de meerwaarde van de ene behandeling kost. Volgens het CvZ moet vervolgens de vraag worden gesteld of de extra kosten die meerwaarde wel waard zijn.

Economische afwegingen bij medicijnen omstreden

Het CvZ beseft dat het berekenen van effectiviteit bij medicijnen omstreden is. Dat bleek vorig jaar toen het de medicijnen tegen de ziekten van Pompe en en Fabry uit het basispakket wilde halen: er volgde veel maatschappelijke ophef.

Toepassing van kosteneffectiviteit bij pakketbeheer geeft aanleiding tot veel discussie en ook weerstand. Het legt het dilemma bloot van enerzijds de gewenste solidariteit met zieke burgers en de wens om te kunnen voorzien in de voor hen noodzakelijke zorg. Anderzijds de noodzaak om, uitgaande van een niet ongelimiteerd budget, keuzes te maken: bij een eindig budget is de consequentie van meer doen voor de ene groep immers onvermijdelijk minder doen voor de andere groep.

Kosten zorg moeten zo min mogelijk stijgen

Verdere groei van zorguitgaven moet van de overheid zo veel mogelijk worden beperkt. Gisteren ontving minister van Volksgezondheid Edith Schippers vierduizend ideeën voor behandelingen die uit het basispakket kunnen. Ze had daar zelf om gevraagd. De suggesties worden voorgelegd aan het CvZ.