Vandaag praten we verder

Minister Dijsselbloem begon gisteren zijn onderhandelingen met de financieel specialisten Het doel is om de bezuinigingsplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te loodsen De tijd dringt

Minister van Financiën Dijsselbloem na afloop van het overleg op het ministerie van Financiën. foto novum

Politiek redacteuren

Nu alle partijleiders even uit beeld blijven, is het testosterongehalte iets afgenomen, zegt een bron bij de regeringscoalitie. En dat is goed voor de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) gisteren begon met oppositiepartijen over de begroting van 2014. Aan tafel zaten niet de grote jongens, maar de financieel specialisten van oppositie en coalitie.

Het doel van die gesprekken is om de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte II ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Dat is tot nu toe niet gelukt, en de tijd begint te dringen. Voor het eind van het jaar moet een aantal belangrijke wetten door Tweede én Eerste Kamer, wil de coalitie haar bezuinigingsdoelstellingen bereiken.

Vorige week, bij de Algemene Politieke Beschouwingen, botsten vooral CDA-leider Sybrand van Haersma Buma en D66-leider Alexander Pechtold hard met premier Mark Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Ze vonden dat de coalitie onvoldoende openstond voor compromissen.

Nu doet de coalitie pogingen om via besloten onderhandelingen op het ministerie van Financiën steun te vinden bij de ‘constructieve oppositie’ . Die bestaat voorlopig uit CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP.

En verrassend genoeg ook de seniorenpartij 50PLUS. Want hoewel PVV en SP meteen al bedankten voor de eer en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren gisteren afhaakte, zit Norbert Klein, financieel specialist van de ouderenfractie, gewoon nog aan tafel.

Het gesprek van gisteren duurde zo’n anderhalf uur. Veel inhoudelijke voortgang is daar niet geboekt, zo laten alle partijen weten. Maar de sfeer, zeggen bronnen, was goed. En dat was al heel wat, na de clash van vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen. Na afloop van het gesprek waren er wat voorzichtig optimistische geluiden te horen. Volgens CDA’er Eddy van Hijum was het kabinet „best bereid om te praten”. Wouter Koolmees (D66) concludeerde dat er met de regering „over een heleboel onderwerpen valt te spreken”.

Bronnen binnen de coalitie zeggen dat Dijsselbloem maar één harde eis stelde: de aanvullende bezuinigingen voor 2014 moeten uitkomen op ongeveer 6 miljard. Over de manieren waarop dat bedrag wordt gehaald, valt te onderhandelen. De VVD zou hebben gezegd dat er een uitruil mogelijk is tussen lastenverlichting en ‘vergroening’ van het belastingstelsel (bijvoorbeeld het zwaarder belasten van vervuiling) – een wens van GroenLinks. De PvdA heeft volgens aanwezigen niet concreet aangegeven waar de ruimte voor concessies ligt.

Over een mogelijke aanpassing van het sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden wil Dijsselbloem vooralsnog niet praten, zeggen ze bij de oppositie. De coalitie zou pas een gesprek willen voeren over het versnellen van de hervormingen in de ww en het ontslagrecht – een eis van D66 en CDA – wanneer het wetsontwerp naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. En dat kan zo nog een maand duren.

Het gesprek van gisteren was vooral procedureel van aard. Afgesproken is, aldus bronnen, dat Dijsselbloem vandaag met een discussiestuk komt. Dat zou volgens één bron bestaan uit een schets van mogelijke inhoudelijke opties, dus scenario’s die kunnen leiden tot steun van verschillende combinaties van oppositiepartijen. Een andere bron zegt dat de minister van Financiën slechts een inventarisatie maakt van de verschillende plannen van de oppositie, om zo duidelijk te maken waar de mogelijkheden liggen – en vooral waar de problemen.

Erg opschieten wil het allemaal nog niet, vindt de oppositie. „We hebben allemaal nog eens ons standpunt herhaald”, zegt een betrokkene. „Het kabinet moet nu echt gaan bewegen.”

Wanneer het moment komt dat de fractievoorzitters betrokken worden in de onderhandelingen, is gisteren niet duidelijk geworden. Dijsselbloem heeft de financieel woordvoerders vanavond om zeven uur opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. Eén van hen, schertsend: „Gedwee als we zijn, komen we natuurlijk”.

    • Derk Stokmans
    • Thijs Niemantsverdriet En