Oppositie krijgt opties bezuiniging te zien

Minister van Financiën Dijsselbloem zal de oppositie vanmiddag verschillende varianten presenteren voor 6 miljard extra bezuinigingen voor 2014. Met deze inhoudelijke voorstellen hoopt de minister een indruk te krijgen welke oppositiepartijen de bezuinigingen van het kabinet willen steunen. Dat zeggen bronnen binnen de coalitie.

Oppositiepartijen willen de komende dagen over meer praten dan alleen dat pakket van 6 miljard. Vooral van CDA en D66 moeten ook aanpassing van het sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden, de mate van nivellering en de pensioenplannen bij de gesprekken worden betrokken. Dijsselbloem (Financiën, PvdA) wil dat niet, maar lijkt bereid dat standpunt te verlaten.

Gisteren ontving de minister de financieel specialisten van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren voor een eerste gesprek over de begroting van 2014. Het kabinet heeft voor de begroting de steun nodig van enkele oppositiepartijen, omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Vanavond is er een tweede gesprek.

Volgens verschillende aanwezigen stelde Dijsselbloem tijdens het gesprek één harde eis: de aanvullende bezuinigingen voor 2014 moeten uitkomen op ongeveer 6 miljard. Over de manieren waarop dat bedrag wordt gehaald, valt te onderhandelen. Zo zou de coalitie bereid zijn te praten over een uitruil tussen belastingverlaging en ‘vergroening’ van het belastingstelsel (bijvoorbeeld het zwaarder belasten van vervuiling). Dat laatste is een wens van GroenLinks; CDA en D66 hebben geëist dat de lasten in 2014 omlaag gaan.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) polst werkgevers en vakbonden over hun bereidheid het sociaal akkoord aan te passen.