Máxima regentes na dood Willem-Alexander

Koningin Máxima wordt benoemd tot regentes als prinses Amalia (9) voor haar achttiende koningin wordt door erfopvolging. Mocht Máxima voor die tijd overlijden, dan wordt prins Constantijn benoemd tot regent.

Constantijn wordt ook regent als Máxima afstand doet van haar regentschap of overlijdt tijdens haar regentschap. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren bekendgemaakt.

Als koning Willem-Alexander overlijdt, krijgt Máxima het ouderlijk gezag over de minderjarige prinsesjes. Daarin wordt zij bijgestaan door een vijfkoppig college van toezicht: de vicepresident van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer, de president van de Hoge Raad en twee door de koninklijke familie aan te wijzen leden.

De regelingen over het regentschap en het ouderlijk gezag zijn opgesteld naar het voorbeeld van een regeling uit 1981. De Raad van State heeft daar positief over geadviseerd.

Nederland heeft één keer een regentes gehad. Toen koning Willem III in 1890 stierf, was Wilhelmina 10 jaar oud. De eerste jaren na haar vaders dood was haar moeder, koningin Emma, regentes. Op 31 augustus 1898 werd Wilhelmina 18 jaar oud en werd ze ingehuldigd als koningin. Er is gisteren een wetsvoorstel over het regentschap en het ouderlijk gezag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldde ook dat er een regeling is opgesteld over de jaarlijkse uitkering aan de regent. De uitkering is „vrij van persoonlijke belastingen”, staat in het wetsvoorstel. Ook kan de regent „ten laste van het Rijk een woon- en werkverblijf tot gebruik ter beschikking worden gesteld”.

Als koning Willem-Alexander zou overlijden voordat het wetsvoorstel is aangenomen, zal de vicevoorzitter van de Raad van State tijdelijk het koninklijk gezag uitoefenen.