Klijnsma wil toch één pensioenstelsel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil toch één pensioenstelsel invoeren in 2015.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil toch één pensioenstelsel invoeren in 2015. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil één nieuw pensioenmodel invoeren, in plaats van twee. Dat schrijft Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een ‘tussenvariant’ van twee modellen die de staatssecretaris eerder heeft gepresenteerd.

Pensioenfondsen worden hierbij minder afhankelijk van “dagkoersen op financiële markten” bij hun beleid voor beleggen en indexeren (aanpassing van het pensioen aan de veranderende lonen en prijzen). De fondsen krijgen tien jaar de tijd om grote beleggingsverliezen of hogere kosten door de stijgende levensverwachting te verwerken, zodat de opbouw en uitkering van pensioenen niet rigoureus worden gekort. Werkenden gaan een “stabiele kostendekkende premie” voor hun pensioenopbouw betalen. Ook komen er “duidelijke en eerlijke verdeelregels” om de indexatie over jongeren en ouderen te spreiden.

Het nieuwe model, dat nog verder moet worden uitgewerkt, lijkt in een aantal opzichten op het huidige stelsel. Pensioenfondsen mogen de “stabiele premie” waar Klijnsma van spreekt bijvoorbeeld nog steeds baseren op het gemiddelde van de rente over de afgelopen tien jaar. Ook blijft het korten op pensioenen bij financiële nood net als nu “het uiterste middel”, schrijft Klijnsma.

Een groot voordeel, vindt de staatssecretaris verder, is dat bestaande pensioenen niet hoeven te worden overgeheveld in nieuwe wetgeving. De vraag was steeds of dit zogenoemde “invaren” wel juridisch houdbaar was.

Keuze is gevallen op de tussenvariant

In juni liet Klijnsma twee modellen op internet zetten ter consultatie: een ‘nominaal contract’ (een vastgelegd pensioen, maar met weinig aanpassing aan de prijsstijgingen) of een ‘reëel contract’ (meer beleggingsrisico’s, maar ook meer koopkrachtbehoud). Ook liet Klijnsma ruimte open voor een derde tussenvariant, waar nu de keuze is op is gevallen. Werkgevers en werknemers, ouderen en jongeren en pensioenfondsen pleitten medio september al voor één nieuw pensioencontract in plaats van twee. De Pensioenfederatie, de vereniging van 350 pensioenfondsen, liet ook afzonderlijk al weten een voorkeur voor een tussenvariant te hebben.

Zorg en Welzijn (2,5 miljoen deelnemers), het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, pleitte juist voor een reëel contract met volledige beleggingsvrijheid. Directeur Peter Borgdorff van Zorg en Welzijn noemde de tussenvariant “geen middenweg, maar een doodlopende weg”.

Pensioenfederatie: goede stap vooruit

De Pensioenfederatie noemt de brief van Klijnsma in een reactie “een goede stap vooruit”. Wel plaatst de vereniging één “kanttekening”. De federatie hecht aan een “prudent rendement” op de premies en wil met Klijnsma praten over andere opties dan “rentemiddeling” om tot een stabiele premie te komen.

    • Eppo König