Assertieve gelovige dames zijn een trend

Wie: Hilligje Kok-Bisschop

Leeftijd: 65

Wat: hoofdpersoon documentaire 'Houdt God van vrouwen?' (RTV-Oost)

Waar: ‘De Wereld Draait Door’ (VARA), 25 september.

Het meest verbazingwekkende aan het optreden van Hilligje Kok-Bisschop uit Rouveen (gemeente Staphorst) in De wereld draait door was misschien nog wel het gemak waarmee ze het wereldse universum tegemoet trad.

In de documentaire Houdt God van vrouwen?, dit weekeinde uitgezonden door RTV-Oost en vertoond op het Nederlands Filmfestival, wordt de weduwe Kok geportretteerd door antropoloog-filmmaker Emile van Rouveroy. Het onderwerp is de groeiende weerzin onder sommige orthodoxe protestanten tegen de almacht van kerk en partij. Ze mocht van de kerk niet naar de bruiloft van haar homoseksuele zoon Willem. Daarna besloot ze met de kerk te breken, maar niet met haar geloof in de Heer.

Er zijn in deze kringen meer vrouwen met charisma en gevoel voor media, die stralend het gezag uitdagen. We herinneren ons van enkele weken geleden de skatende kandidaat-lijsttrekker van de SGP in Vlissingen, al moest ik haar naam wel even opzoeken: Lilian Janse-Van der Weele (40). Kennelijk vergeet je zo’n naam weer snel.

Google hielp me ook uit een andere droom. Hilligje Kok was al eerder in de publiciteit geweest. Trouw signaleerde in maart van dit jaar haar opvallende rol op de partijdag van de SGP, waar ze onlangs lid van werd.

Nog verbazingwekkender: ze zat al eens eerder in De Wereld Draait Door, toen nog in klederdracht. Op 12 maart 2008 werd ze daar vergezeld door dezelfde regisseur, naar aanleiding van zijn film Staphorst in tegenlicht (IKON), en een andere zoon, die affiches plakte voor de PVV.

Eigenlijk is de weduwe van varkensboer Wiecher Kok (met wie Van Rouveroy wel eens biggen ruilde) dus geen echte nieuwkomer. Maar een trend zijn die assertieve gelovige dames, die niet meer de kerk willen schoonmaken zonder actief en passief stemrecht, wel degelijk. Het zal erom spannen hoe lang dat goed gaat in een cultuur waar wel om minder belangrijke kwesties tot splitsing wordt overgegaan.

Hans Beerekamp

De tv-recensent verwelkomt iedere week een nieuwkomer in de mediacarrousel.