Betrek ook vmbo bij Onderwijsakkoord

illustraties cyprian koscielniak

In het Onderwijsakkoord worden havisten en vwo’ers genoemd – vmbo’ers niet. Bij een impuls in kwaliteit en excellentie in het onderwijs mag het vmbo niet ontbreken.

Excellente leerlingen vinden we namelijk ook op het (v)mbo. Slechts tien tot vijftien procent van de vmbo-leerlingen is een probleem- en/of een zorgleerling. Toch wordt de beeldvorming van het vmbo nog door hen bepaald. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken: het vmbo is juist een van de meest innovatieve onderwijssectoren, want nergens is zo veel veranderd en ontwikkeld in de afgelopen jaren als in het vmbo.

Op dit moment zakt het aantal leerlingen dat naar het vmbo gaat en stijgt het aantal leerlingen dat naar de havo gaat. Tegelijkertijd loopt het aantal leerlingen dat op hun tenen aan de havo begon en nu terug moet, op. Dit betekent nieuwe en onnodige schooluitval.

Daarnaast vindt een groot deel van de onnodige schooluitval op het mbo zijn oorzaak in verkeerde beroepskeuzes. Ouders, school, bedrijfsleven en politiek hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Akkoorden met de minister en convenanten tussen schoolbestuurders en ceo’s zijn niet voldoende.

Wij, leden van ‘het Grijze Handen Genootschap’ en dragers van de ‘Prof. Johan van der Sanden erepenning’, hoopten bewindslieden voor te kunnen dragen voor deze prijzen, waarmee personen in het zonnetje worden gezet die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vmbo. Maar een bijzondere concrete prestatie in waardering en support voor vmbo-leerlingen hebben wij in Den Haag nog niet ontdekt. Den Haag: geef ons reden om u wel de zilveren ‘Grijze Hand’ op te spelden.

Ad van Andel, Corine Korrel, Guido Beckers, Harry Grimmius, Inge Kirsten, Marinka Kuijpers, Peter Sprinkhuizen

  • Guido Beckers
  • Marinka Kuijpers
  • Ad van Andel
  • Inge Kirsten
  • Peter Sprinkhuizen
  • Harry Grimmius
  • Corine Korrel