Analyse klimaatverandering houdt geen rekening met de traagheid

Het kenmerkende van weersextremen is dat ze weinig voorkomen. Om deze reden is het niet mogelijk om bepaalde extremen, zoals langdurige droogte, te koppelen aan klimaatverandering. Karel Knip wijst daar terecht op in zijn artikel over klimaatverandering. Hij heeft ook gelijk als hij de grote onzekerheid in de klimaatmodellen benadrukt. Maar de stelling dat klimaatverandering de ramp is die niet kwam, is echt onzin.

De reden hiervoor is dat klimaatverandering op onze tijdschaal een traag probleem is. De opwarming die we nu zien is niet het gevolg van onze uitstoot, maar van de uitstoot tot pakweg 1970. Pas rond het midden van deze eeuw kennen we de gevolgen van de huidige uitstoot van broeikasgassen. En als we deze uitstoot niet zeer snel terugdringen wordt een opwarming met pakweg vier graden onvermijdelijk.

Het is gemakkelijker een put te dempen als het kalf verdronken is. Om die reden worden veel pogingen gedaan om huidige weersextremen te koppelen aan klimaatverandering. Daar stelt Knip terecht vragen bij. Maar dat rechtvaardigt de conclusie niet dat klimaatverandering een ramp is die niet komt.

Sible Schöne

Programma Directeur

HIER Klimaatbureau

    • Sible Schöne