onbekend werk van Titiaan ontdekt

Foto Burlington Magazine

Een tot nu toe onbekend schilderij met een voorstelling van de verrezen Christus door de Venetiaanse vroeg zestiende-eeuwse schilder Titiaan is ontdekt . De Oostenrijkse kunsthistoricus Artus Rosenauer behandelt het kunststuk vandaag in het oktobernummer van het Britse kunsttijdschrift Burlington Magazine. In kunstkringen geldt de vondst als een sensatie, want van de hand van deze grote renaissancemeester duikt vrijwel nooit een nog onbekend werk op. De Verrezen Christus is, aldus Rosenauer, een ongesigneerd doek van Tiziano Vecellio, beter bekend als Titiaan (1488/1490-1576). Het werk bevindt zich in een Europese privécollectie. Het bijna anderhalve meter hoge schilderij is volgens Rosenauer „verbazingwekkend goed bewaard gebleven” en toont Christus ten voeten uit nadat hij, volgens het bijbelverhaal, uit de dood was opgestaan. Hij is naakt op een helder witte, gedeeltelijk blauw beschaduwde lijkwade na. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar en in de linker houdt hij een kruisvaandel dat zijn overwinning op de dood symboliseert. Christus’ frontale pose en het dramatische gebruik van licht en kleur komen overeen met de kenmerken van het werk van Titiaan, aldus Rosenauer. Over het schilderij, dat volgens Rosenauer omstreeks 1511 tot stand is gekomen, is geen schriftelijke documentatie voorhanden. De Verrezen Christus van Titiaan is geschilderd op doek van 144 x 116,5 cm.