Stad gaat schulden versneld aflossen

Amsterdam heeft over een paar jaar een overschot op de begroting. Dan werken er ook een paar duizend ambtenaren minder.

Nieuwe rijksbezuinigingen leiden vooralsnog niet tot nieuwe bezuinigingen of lastenverzwaring in Amsterdam. Er is in de begroting voor het komend jaar zelfs ruimte voor investeringen.

Wethouder Pieter Hilhorst (financiën, PvdA) presenteerde deze week de begroting voor 2014. Doordat de gemeente al had geanticipeerd op fors minder geld uit het Gemeentefonds, wegen de Amsterdamse besparingen ruimschoots op tegen de rijksbezuiniging. Het gevolg is dat Amsterdam in 2015 liefst 462 miljoen euro minder uitgeeft dan het in 2010 deed. Hilhorst verwacht dat het stadsbestuur in 2017 een begroting met positief saldo van 11,6 miljoen kan presenteren.

Grote besparingen worden opgebracht doordat de taken, bevoegdheden en het bestuur van de stadsdelen drastisch worden beperkt en doordat de gemeente het ambtelijk apparaat flink inkrimpt. Het aantal banen op het stadhuis en bij de diensten gaat van 15.000 in 2010 naar 12.000 in 2016.

De gemeente gaat ook enkele uitstaande schulden versneld aflossen om de rentelasten te drukken. Het gaat om een bedrag van 21 miljoen euro – op een totale schuld van 4,1 miljard. Hilhorst onderstreept dat het aflossen van schulden geen doel is, maar in deze beperkte omvang louter wordt gedaan om verwachte kosten te bestrijden en het renterisico beheersbaar te houden.

In de huidige begroting is voor 38 miljoen aan investeringen opgenomen. Het nieuwe technologie-instituut waarvoor de plannen eerder deze maand werden gepresenteerd, krijgt 16 miljoen euro. Ook zijn er nieuwe uitgaven nodig om bijvoorbeeld het nieuwe strengere beleid op het water binnen de gemeentegrenzen te handhaven. Daarvoor moet de gemeente een boot aanschaffen.

Enkele onzekerheden blijven, op korte en langere termijn. Als het Rijk extra moet bezuinigen, heeft dat ook consequenties voor de gemeenten. Bovendien zijn de financiële consequenties van drie grote decentralisaties nog altijd onduidelijk. Op 1 januari 2015 neemt Amsterdam, net als alle andere gemeenten in Nederland, de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, langdurige zorg (AWBZ) en werkgelegenheid over van het Rijk.

Het Rijk draagt die taken over met een fikse korting op de verschillende budgetten – het is alleen nog niet zeker hoe groot die kortingen precies zullen worden. Hilhorst, die als wethouder ook de portefeuille jeugdzorg heeft, zei deze week met nadruk dat Amsterdam daar goed op is voorbereid. „Op het gebied van jeugdzorg zijn we al aan het oefenen met een nieuwe manier van werken.”