Recensies Een rijk boek of te weinig spanning?

De Volkskrant

‘Het ware hart van deze roman zijn de intrigerende bespiegelingen over het schilderij uit de titel. Bovendien lijkt Tartt de visie die ze haar personages over ‘Het puttertje’ te berde laat brengen op een heel geraffineerde wijze in de structuur van haar boek te hebben verwerkt. (...) Het puttertje is een roman van wisselende snelheden: sommige delen lezen als een trein, bij andere vraagt de auteur concentratie en geduld. Een rijk boek, dat vooral beklijft als een indrukwekkende bespiegeling over verdriet en troost. En over de cruciale, tijdloze rol van kunst daarin.’

NRC Weekend

‘Het begint goed, met een Amerikaan in een hotelkamer in Amsterdam. (...) Theo Decker heet de Amerikaan, hij is de verteller van de roman en neemt ons vanuit zijn hotelkamer mee naar de dag in New York, veertien jaar eerder, waarop zijn moeder stierf. Hij is dertien, en vlucht met zijn moeder een museum binnen om aan de regen te ontkomen. Terwijl ze een tentoonstelling over Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw bekijken, ontploft er in de museumwinkel een bom.

De passage die volgt is prachtig. Hoe de gedesoriënteerde Theo bijkomt tussen de puinhopen, hoe hij een vervreemdend gesprek heeft met een stervende oude man, hoe hij door een misverstand een klein schilderij mee naar buiten neemt – het wordt door Tartt beschreven in een hallucinante passage, die pagina’s doorgaat zonder dat de spanning inzakt. (...) Terwijl Theo het museum uit wankelt, denk je dat dit weleens Tartts beste boek zou kunnen zijn. Maar we zijn nog maar op pagina 66 en er volgen er nog zo’n 850. Helaas weet Tartt het niveau en de spanning van die eerste bladzijden niet vast te houden. Soms is het net of je een 21ste-eeuwse variant op Dickens leest, met die verschillende werelden waarin Theo terechtkomt en de clichématig neergezette personages.’

Donna Tartt: Het puttertje, 975 pag. 24,90 euro