Inspectie deed niets na tip Ibn Ghaldoun

De Onderwijsinspectie was al vóór de examendiefstal op het Rotterdamse Ibn Ghaldoun geïnformeerd over frauduleuze praktijken op die school, maar heeft niet ingegrepen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

De inspectie ontving begin april dit jaar, twee maanden voor de examenroof, een brief van een lid van het docentenkorps van Ibn Ghaldoun van wie de identiteit bij de inspectie bekend was. In deze brief, die in handen is van deze krant, wordt de inspectie op de hoogte gebracht van tal van ongeregeldheden. Ibn Ghaldoun-leerlingen krijgen bewust „makkelijke toetsen” en worden „bevorderd terwijl ze eigenlijk zouden moeten blijven zitten”, staat erin. Ook wordt tussen leerlingen en docenten „onderhandeld” over cijfers. Docenten „veranderen cijfers in het voordeel van de leerlingen omdat ze goed voor de dag willen komen”, en „iedereen die zich verzet tegen de gang van zaken, wordt weggepest”, aldus de brief.

Daarnaast wordt gesproken over een geval van fraude in vwo 6. Leerlingen haalden bij een schoolonderzoek Nederlands begin 2013 onwaarschijnlijk hoge cijfers. De hele klas scoorde hoger dan een 8 of een 9. Het vermoeden is dat de klas de opgaven vooraf in bezit heeft gekregen via een Ibn Ghaldoun-leraar. De docent die de toets afnam, wilde dat de klas de toets opnieuw deed, maar volgens de directeur van de school kon de fraude „niet bewezen” worden en moest de docent de zaak laten „rusten”.

Twee maanden later kwam de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis aan het licht. Op Ibn Ghaldoun werden 27 examens ontvreemd. Elf leerlingen zijn verdachte in de zaak.

Volgens bronnen is de Onderwijsinspectie na ontvangst van de brief niet in actie gekomen. Het bleef „stil”, totdat de examenfraude op Ibn Ghaldoun in de openbaarheid kwam.

De inspectie bevestigt het bestaan van de brief, en erkent dat ze niet direct een onderzoek is gestart. De inspectie beschouwde de inhoud als een „signaal” dat meegenomen zou worden bij een kwaliteitsonderzoek, dat stond gepland in juni 2013. Toen had de examenfraude al plaatsgevonden.

Het ministerie laat de fraude bij Ibn Ghaldoun en de rol van de onderwijsinspectie daarbij analyseren. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) wil die analyse afwachten voordat hij inhoudelijk reageert.