Een nieuwe bijlage

Met deze nieuwe bijlage ‘Amsterdam’, wekelijks verspreid bij NRC Handelsblad in Amsterdam en omstreken, neemt NRC voor het eerst een lokaal initiatief. We zijn ervan overtuigd dat landelijke ambities niet haaks staan op belangstelling voor lokaal nieuws. Kijk naar het buitenland. De Frankfurter Allgemeine Zeitung richt zich tot het hele land, maar heeft voor de Frankfurters een apart katern. De ‘Metro’-pagina’s van The New York Times zijn er voor de New Yorkers. En De Standaard brengt sinds enkele jaren per Vlaamse provincie lokaal nieuws – tot grote tevredenheid van de lezers. De bijlage ‘Amsterdam’ (in principe 8 pagina’s, maar vandaag alvast 12) wil goede journalistiek bedrijven over onze hoofdstad en de band met de stad versterken. Natuurlijk hopen we dat dit project verder uitgroeit. In de breedte, zodat we straks ook voor andere steden bijlagen kunnen maken. En in de diepte, zodat het aantal journalistieke pagina’s over Amsterdam gauw toeneemt.

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur