Sociale partners willen niet opnieuw onderhandelen over sociaal akkoord

Voorman Bernard Wientjes van VNO-NCW, premier Mark Rutte, minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en FNV-voorzitter Ton Heerts in april voor aanvang van de presentatie van het sociaal akkoord in april. Foto ANP / Martijn Beekman

Werkgevers en werknemers willen niet opnieuw over het sociaal akkoord gaan onderhandelen. “Er is geen enkele aanleiding om af te wijken van het sociaal akkoord. Het staat als een huis”, zegt de woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW. Volgens voorzitter Jaap Smit van vakbond CNV is de onderhandelingsruimte “nihil”. Ook de FNV zegt dat het akkoord nu staat, maar laat wel een opening. “De bal ligt bij de politiek”.

Update 21.59 uur:
De woordvoerder van VNO-NCW vult aan:

“Het sociaal akkoord is een contract tussen drie partijen. Als één van de partners opnieuw in gesprek wil, dan zijn we daartoe bereid. Maar nogmaals: het akkoord staat als een huis.”

De afwachtende of zelfs onwillige houding van de sociale partners kan een grote rol spelen in de verhouding tussen kabinet en oppositie. Tijdens de algemene politieke beschouwingen die vanavond in de Tweede Kamer worden afgerond bleek dat een deel van de oppositie het sociaal akkoord wil opengooien om afspraken over ontslagrecht en ww te versnellen. Premier Rutte kondigde aan met de sociale partners te willen gaan praten, maar het akkoord beslist niet op te willen blazen.

Met name CDA en D66 verlangen van het kabinet dat zij het sociaal akkoord openbreken. Steun van een deel van de oppositie is voor het kabinet van groot belang omdat het niet over een meerderheid in de Eerste Kamer beschikt. Dit najaar moet veel nieuwe wetgeving door de Kamers, waaronder de pensioenhervorming en het Belastingplan dat een fors deel van de bezuinigingen moet realiseren.

Sociaal akkoord na lange onderhandelingen

In april van dit jaar bereikten het kabinet, werkgevers en werknemers na lange onderhandelingen een akkoord over het sociaal-economische beleid dat deze regeerperiode gevoerd gaat worden. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het ontslagrecht en de duur van de ww. Met de sociale partners is afgesproken dat het ontslagrecht pas vanaf 2016 belangrijke veranderingen ondergaat. Dan wordt het ontslagrecht versoepeld, de ontslagvergoeding verlaagd en wordt de flexwerker beter beschermd. Ook de veranderingen in de duur van de WW werden naar achteren geschoven. De maximale WW-duur die nu op 38 maanden ligt, zou in de kabinetsplannen op twee jaar komen te liggen. In het sociaal akkoord werd geregeld dat naast deze twee jaar, het derde jaar apart geregeld wordt bij cao-onderhandelingen. De wettelijke WW-duur wordt volgens het akkoord vanaf 2016 stapsgewijs afgebouwd met een maand per kwartaal.

Voor CDA en D66 gaat dit te langzaam. Tijdens de algemene politieke beschouwingen betoogden zij dat versnelling van de ontslagrecht- en WW-hervorming tienduizenden banen kan opleveren. Dit blijkt onder meer uit prognoses van het Centraal Planbureau. Oppositiepartijen als SP, ChristenUnie en GroenLinks zijn niet voor een versnelling.

Volgens Smit van de CNV levert het desgevraagd niets op om de regels te versnellen.

“Je jaagt er alleen de mensen de stuipen op het lijf mee. Het levert geen geld op om de hervorming van het ontslagrecht naar voren te halen, zoals nu wordt geopperd. We hebben niet voor niets voor 2016 gekozen na twintig jaar bakkeleien.”

Volg hier ons liveblog over de algemene politieke beschouwingen.

    • Eppo König en Erik van der Walle