Doek valt voor Schotse huizen

De stichting Delta Cultureel, beheerder van Museum De Schotse Huizen in Veere, zal de exploitatie van het museum per 1 januari 2014 beëindigen. Dat betekent het einde van het museum. De Stichting zegt geen andere uitweg te zien nu de huizen worden overgedragen naar de recentelijk opgerichte Nationale Monumenten Organisatie (NMO). Door die overdracht duurt het nog jaren eer de stichting de panden in eigendom krijgt. De huidige huur is te hoog om „verantwoord” verder te gaan. (NRC)