Conflict vakbonden en top politie om lekken informatie

Twee politiemensen zijn geschorst om het lekken van informatie. De vakbonden spreken van ‘een angstcultuur’.

Tussen de vier politievakbonden en de leiding van de nationale politie is hooglopende ruzie ontstaan over het buiten functie stellen van twee politiemensen op verdenking van het lekken van informatie.

De vakbonden hebben gisteravond een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze zeggen dat er binnen de nationale politie sprake is van „misstanden die tot op het hoogste niveau bekend zijn, maar die niet worden aangepakt”. Doordat de leiding van de politie niets doet tegen onregelmatigheden spelen politieagenten volgens die verklaring steeds vaker informatie door aan de vakbonden of aan de pers.

De bonden zijn zeer ontstemd dat begin deze maand politiecommissaris Jan Struijs en nog een medewerker van de Politieacademie met onmiddellijke ingang op non-actief werden gesteld. Ze zijn disciplinair geschorst omdat ze aan de politievakbonden vertrouwelijke documenten zouden hebben gegeven. Struijs wordt bovendien verweten dat hij een geheim rapport over een bestuurscrisis bij de politieacademie aan NRC Handelsblad zou hebben gegeven. Het bureau Interne Zaken van de politie is bezig met een onderzoek naar het handelen van de twee geschorste agenten.

Op het interne netwerk van de politie heeft korpschef Gerard Bouman afgelopen maandag gereageerd op wat hij noemt „de grote onvrede” binnen de politiebonden over het buiten functie stellen van medewerkers. De bonden ervaren die maatregelen als tornen aan hun fundamentele rol en functie. Volgens Bouman „staat het politiemedewerkers nu eenmaal niet vrij om alles met elkaar of met derden te communiceren. Het delen van vertrouwelijke stukken, staatsgeheimen of teksten die nog in bewerking zijn, is eenvoudigweg niet toegestaan. Ook niet richting medezeggenschap of politiebonden”, aldus de korpschef.

Volgens de politiebonden worden er „steeds meer disciplinaire onderzoeken naar collega’s ingesteld. Ook neemt het aantal leden toe dat te horen krijgt dat ze over knelpunten geen contact mogen opnemen met de vakbonden en medezeggenschap”. Bouman zou met zijn reactie „de angstcultuur” binnen de politie versterken.

„In plaats van stil te staan bij de vraag waarom leden blijkbaar zo ver gaan dat ze informatie delen, worden collega’s die uiteindelijk de stap zetten, afgeschrikt.”

De bonden roepen Bouman op de cultuur te veranderen zodat er meer ruimte voor debat is binnen de politieorganisatie.