Clash #3: Roemer vs. Zijlstra ‘Wat is dat voor opmerking?’

None
foto’s anp

Een typische clash tussen een liberaal en een socialist. Die vond gisteren plaats nadat VVD-fractieleider Halbe Zijlstra had geconstateerd dat de overheid „geen geld verdient; de overheid kost geld”. SP-leider Emile Roemer spoedde zich naar de interruptiemicrofoon. „Wat is dat nou toch voor opmerking?” Geregeld wordt SP’ers verweten dat ze zuur zijn.

Roemer zag nu een liberaal die zuur was. Natuurlijk kost zorg geld. Net als wegen, veiligheid en onderwijs. „Maar goed opgeleide jongeren leveren de samenleving heel veel geld op. Bekijk het nu eens een keer van die kant, in plaats van elke keer mensen verwijten te maken als zij een keer ziek zijn, als ze gaan studeren of als ze over wegen gaan rijden.”

Zijlstra ontkende de overheid overbodig te vinden. Die is nodig voor de mensen zonder middelen. „En die moeten wij dus helpen”. Hij hoopte op Roemer als bondgenoot om de overheid terug te brengen tot de essentie. Nu maken mensen gebruik van regelingen die er niet voor hen zijn. „Ik noem de mensen aan de onderkant van de woningmarkt die met een smalle beurs nu op een wachtlijst staan, terwijl de sociale woningbouw voor hen was bedoeld”. Zijlstra wil gewoon „een samenleving zonder afgedwongen solidariteit door de overheid.”