Metz directeur Adams Institute

Tracy Metz volgt de Amerikaanse schrijver Russell Shorto op als directeur van het John Adams Institute in Amsterdam, een instelling die Nederlanders vertrouwd wil maken met de Amerikaanse cultuur. De Amerikaanse Metz werkte vanaf 1986 als redacteur van NRC Handelsblad, waarvoor ze nu als medewerker schrijft. Verder publiceert en adviseert ze over ruimtelijke vraagstukken. In 2006 en 2007 verbleef ze aan de Graduate School of Design van de Amerikaanse universiteit Harvard.