Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Buma: cruciale fase breekt aan - Pechtold wil dat kabinet doorpakt

Foto ANP / Martijn Beekman

Na Wilders, Zijlstra, Roemer en Samsom werd bij de Algemene Politieke Beschouwingen in volgorde van grootte van de fracties de sprekerslijst verder afgewerkt. Het kabinet staat nu voor een duidelijke keuze, aldus CDA-leider Buma en D66-leider Pechtold.

“Dit beleid loopt vast. De weg loopt dood. Het moet dus anders.” - Buma.

Het kabinet heeft het CDA nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer en Buma legt de bal nadrukkelijk bij Rutte neer. “De minister-president is aangeland bij een tweesprong”, zei hij. Waar Rutte voor kiest, is de ‘bepalende keuze in dit debat’. Volgens Pechtold moet Rutte kiezen: doormodderen of aan de slag. Pechtold wil geen ‘oeverloos gepolder meer met waterige akkoorden.’

Het verlanglijstje van Buma

Buma legde opnieuw zijn verlanglijstje op tafel: de belastingen moeten omlaag en het kabinet moet ophouden met nivelleren. Zo hekelde hij de hoge belastingdruk die het gevolg is van het kabinetsbeleid. Bepaalde inkomens gaan hierdoor meer belasting betalen dan in Cuba, het ‘laatste communistische paradijs op het westelijk halfrond’.

De regering zou daarom een bijsluiter bij de loonstrookjes voor volgend jaar moeten doen met de tekst ‘Let op: geld verdienen kost geld’, zei Buma. Ook hekelde hij de bezuinigingen op infrastructuur, wat juist banen kost. Volgens de CDA’er zijn al deze ‘rare keuzes’ het gevolg van de ‘uitruilformatie’. Het gevolg is dat de coalitie een ‘duur feestje’ viert op kosten van ‘gewone gezinnen, families en ondernemers’.

Buma reageerde eerder op de dag geïrriteerd op PvdA-leider Diederik Samsom, omdat die naar zijn zin onvoldoende inging op voorstellen van het CDA. “U zoekt het maar uit”, zei de CDA’er. Tijdens het betoog van Buma zocht Samsom nadrukkelijk toenadering. Hij liet weten dat hij bereid is om nog eens te ‘kijken’ naar die ‘vermaledijde accijnsverhoging’. Hierop reageerde Buma echter lauwtjes.

Daarop probeerde fractieleider Halbe Zijlstra (VVD) het ook, met meer succes. Hij vroeg of er bij het CDA ruimte is om te praten over een pakket dat leidt tot lage lasten en werkgelegenheid. “Natuurlijk wil ik daarover spreken”, antwoordde Buma. Maar hij blijft bij zijn eis dat het kabinet het roer omgooit.
Zijlstra kondigde daarop aan dat zij binnenkort een kopje koffie moet gaan drinken. “Een aantal deuren zijn al dicht. Misschien zijn andere deuren nog open”, luidde het cryptische antwoord van Buma.

Pechtold hekelt het sociaal akkoord

Pechtold hekelde het sociaal akkoord, waardoor het kabinet het initiatief uit handen zou hebben gegeven aan de polder. Hierdoor zijn de structurele hervormingen die D66 zo graag wil, zoals het versoepelen van het ontslagrecht en het verkorten van de WW-periode, op de lange baan geschoven.

Door het getreuzel van het kabinet en de ‘gijzeling’ door werknemers en werkgevers worden grote besluiten niet genomen, ziet Pechtold. Hij zei dat hij het kabinet graag de goede weg had gewezen. “Zelfs in het zomerreces was ik beschikbaar voor overleg. Zat ik ineens met een collega aan het strand in plaats van met mijn kinderen”, zei Pechtold, verwijzend naar de ontmoeting die hij had met PvdA-leider Diederik Samsom. “Het is een veelbesproken strandwandeling geworden. Zonder resultaat. Dus wat mij betreft: zand erover.”

D66 wil dat het kabinet inzet op extra banen en dat de nullijn wordt geschrapt. “Mensen moeten meer te besteden krijgen”, zei Pechtold. “Maar extra werken wordt gewoon afgestraft. Nu heeft de Kamer blootgelegd dat vanaf een modaal inkomen een extra uur werken minder dan een halfuur loont.”

ChristenUnie: Rutte moet inschikken

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob benadrukte dat Rutte de oppositie gedeeltelijk haar zin moete geven. Anders komt een oplossing voor de crisis ‘geen millimeter dichterbij’.

“Ik neem aan dat de minister-president zich ervan bewust is dat het er nu voor hem in het bijzonder op aankomt. Op zijn schouders rust een grote verantwoordelijkheid. En de indringende vraag aan de minister-president is: waartoe is hij bereid?”

(Novum)