Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Dienstverlening banken bij verkoop derivaten aan mkb moet beter

Banken schieten tekort in de dienstverlening bij de verkoop van derivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers worden onvoldoende geïnformeerd over de risico’s. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Logo van de AFM
Logo van de AFM Foto ANP/ Koen Suyk

Banken schieten tekort in de dienstverlening bij de verkoop van derivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers worden onvoldoende geïnformeerd over de risico’s. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM heeft gezien dat de informatieverstrekking over rentederivaten vaak een te gunstig beeld geeft van de verwachtingen. Negatieve scenario’s blijven onderbelicht. Daardoor kunnen mensen onverwacht met tegenvallers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een derivaat met een negatieve marktwaarde voor het einde van de looptijd wordt beëindigd.

Verwarring over verstrekken advies

Volgens de AFM kan verwarring over de aard van de dienstverlening ongewenste risico’s opleveren. Banken maken niet altijd duidelijk dat zij geen advies over derivaten verstrekken bij het aanbieden ervan. Dat terwijl ze dit wel doen bij het aanbieden van andere bankproducten.

De AFM doet in de tweede helft aanvullend onderzoek naar de dienstverlening van banken aan het mkb met betrekking tot rentederivaten. Een aantal banken zou volgens de autoriteit stappen ter verbetering hebben aangekondigd.

Harman Korte, bestuurder bij de AFM, zegt vandaag in het Financieele Dagblad dat de autoriteit niet uitsluit aan afzonderlijke banken boetes te zullen opleggen:

“Op dit moment onderzoeken we nog individuele dossiers. Per geval zullen we afwegen wat we gaan doen.”

Vorig jaar kwam woningcorporatie Vestia in financiële problemen door extreem riskante derivaten. De redding van de corporatie kostte zo’n twee miljard euro.