Ouders: meer aandacht voor topleerling niet nodig

Het kabinet wil meer aandacht voor topleerlingen.

Ouders zien liever extra hulp voor leerlingen met een achterstand.

Ouders vinden het onnodig om op school meer aandacht te besteden aan topleerlingen. Aandacht voor leerlingen met achterstanden vinden ze belangrijker. Dat blijkt uit een rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren uitbracht.

Scholen vragen zich af of het haalbaar is bovengemiddeld presterende leerlingen meer aandacht te geven. Voor het kabinet is aandacht voor ‘topleerlingen’ juist een speerpunt.

In een brief bij het SCP-rapport schrijft staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) de Tweede Kamer dat al veel gedaan is voor leerlingen met een achterstand. „Nu is het tijd om daarnaast meer aandacht te besteden aan de best presterende leerlingen”, schrijft hij. „Dat gaat niet ten koste van de aandacht voor leerachterstanden.”

Voor het rapport hield het SCP een enquête onder ouders van leerlingen op basis- en middelbare scholen en in het mbo. Ook sprak het met schoolleiders en leerkrachten.

Ruim de helft van de ouders vindt het wel belangrijk dat leerlingen worden ‘gestimuleerd om uit te blinken’, en dat er genoeg wordt gedaan voor hoogbegaafde leerlingen. Vooral in het basisonderwijs vinden de meeste ouders het niet nodig daar meer aandacht aan te besteden.

Staatssecretaris Dekker liet de Kamer eerder deze maand weten dat hij mogelijkheden onderzoekt om basisschoolleerlingen alvast vakken te laten volgen op de middelbare school. Ook overweegt hij een ‘cum laude’ in te voeren in het voortgezet onderwijs.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat veel ouders het belangrijk vinden dat hun kind op school sociale vaardigheden en goede manieren leert. Volgens leraren strookt dat niet met de praktijk. Een leraar zegt in het rapport: „Bij de intake zijn ze voor het samenwerken en de sfeer, en als ze daadwerkelijk op school zitten, is het meer het presteren.”

Scholen moeten veel moeite doen om ouders te betrekken bij activiteiten. Veel ouders zeggen niettemin dat ze op school actief zijn. Leraren merken dat ouders weinig tijd voor school overhebben.

Ouders steunen het gezag van docenten, maar als hun eigen kind bestraft wordt, zegt een meerderheid recht te hebben op uitleg. Volgens docenten kiezen veel ouders bij voorbaat de kant van hun kind. Daardoor komen leraar en ouders tegenover elkaar te staan, terwijl ze volgens de leraren juist moeten samenwerken.