Oppositie wil minder bezuinigen

De meeste oppositiepartijen willen in 2014 minder bezuinigen dan het kabinet. Dat blijkt uit de ‘tegenbegrotingen’ die CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks vandaag en gisteren hebben gepresenteerd.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een pakket van 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Volgens het Centraal Planbureau willen D66, ChristenUnie (CU) en CDA volgend jaar respectievelijk 4, 3 en 4,9 miljard bezuinigen. GroenLinks schrapt in zijn alternatieve begroting het pakket van 6 miljard volledig. Met hun plannen laten de vier oppositiepartijen het begrotingstekort verder oplopen boven de Brusselse 3-procentsnorm dan het kabinet doet. Vorig jaar bezuinigden ze in het Lenteakkoord samen met de VVD nog 12 miljard om wél te voldoen aan die eis.

Op de ChristenUnie na willen alle oppositiepartijen het dit voorjaar gesloten sociaal akkoord openbreken. D66 en CDA willen verkorting van de WW-duur en hervorming van het ontslagrecht al volgend jaar laten ingaan. Het kabinet sprak juist met werkgevers en vakbonden af dat deze maatregelen worden uitgesteld tot 2016. Alle partijen willen bovendien af van de 300 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken ter bestrijding van de werkloosheid.

De oppositiepartijen kiezen voor meer lastenverlichting dan het kabinet: alle vier willen ze de inkomstenbelasting verlagen. D66 investeert een half miljard extra in onderwijs. De CU reserveert meer geld voor gezinnen, het CDA voor chronisch zieken en gehandicapten. GroenLinks en D66 willen accijnzen gaan heffen op de verkoop van softdrugs. Alle tegenbegrotingen zijn doorgerekend door het CPB. SP, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren hebben geen alternatieve plannen op tafel gelegd.