Moslimbroederschap nu illegaal

Een rechter heeft alle activiteiten, ook het sociale werk, van de Moslimbroederschap verboden.

Een Egyptische rechtbank heeft gisteren alle activiteiten van de Moslimbroederschap illegaal verklaard en de inbeslagname van haar eigendommen bevolen. Het vonnis kan de Moslimbroederschap nog verder in de illegaliteit duwen.

De uitspraak volgt op een eerdere, administratieve maatregel waarmee de ngo-status van de Moslimbroederschap werd afgepakt. Maar het vonnis van gisteren ging veel verder. „De rechtbank verbiedt alle activiteiten van de Moslimbroederschap en haar ngo en alle activiteiten waaraan zij deelneemt en alle organisaties die hun oorsprong hebben in de Moslimbroederschap”, aldus rechter Mohammed El-Sayed. Hij beval ook de inbeslagname van alle tegoeden van de Moslimbroederschap.

Sinds de omverwerping van president Mohammed Morsi door het leger op 3 juli hebben de Egyptische autoriteiten al zo’n tweeduizend leden van de Moslimbroederschap gearresteerd. In het geval van de leiders gebeurde dat op basis van individuele beschuldigingen, meestal het aanzetten tot geweld.

De voorbije dagen zijn ook verschillende scholieren gearresteerd omdat ze graffiti hadden gespoten of pamfletten hadden uitgedeeld tegen de coup. In Opper-Egypte werd een man gearresteerd omdat hij zijn ezel naar legerleider El-Sisi had genoemd en hem een legerpet had opgezet.

In die zin heeft het nieuwe Egyptische regime het vonnis van gisteren helemaal niet nodig: het behandelt de Moslimbroederschap nu al grotendeels als een illegale organisatie, en arresteert naar believen haar leden en sympathisanten.

Het vonnis maakt het mogelijk de tegoeden van de Moslimbroederschap bij banken in beslag te nemen. Op basis van het vonnis is de politieke partij van de Moslimbroederschap, die tot nu toe buiten schot bleef, in principe verboden. Dat laatste zou een deelname van de Moslimbroederschap aan het politieke proces uitsluiten.

Tevens komt het sociale werk van de Moslimbroederschap in het vizier: de ziekenhuizen, scholen, weeshuizen en andere liefdadigheidsinstellingen die de beweging zeer geliefd hebben gemaakt. Onder Mubarak was de Moslimbroederschap strikt genomen ook illegaal, maar haar sociale activiteiten werden gedoogd.

Zo ver is het nog niet. Het gaat om een uitspraak in kort geding, waarbij de rechter de zaak niet inhoudelijk behandelde, maar de kwestie dringend genoeg beschouwde om onmiddellijk uitspraak te doen. De Moslimbroederschap heeft nu vijftien dagen de tijd om in beroep te gaan. Een woordvoerder van de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid, Hamza Zabwaa, zei gisteren tegen het officiële persagentschap MENA dat zij dat ook zal doen. Vervolgens is er nog een mogelijkheid tot hoger beroep.

In afwachting daarvan is het vonnis wel geldend. De afgelopen weken hebben de autoriteiten al invallen gedaan in zeker tien scholen en acht ziekenhuizen van de beweging. Daarbij werden directeuren gearresteerd en spullen in beslaggenomen.

Het vonnis kwam er als gevolg van een individuele klacht van de linkse Tagammu-partij. In het Egyptische rechtsysteem kan iedereen een klacht indienen. In die zin is het niet onmogelijk dat het regime zelf verrast is door het vonnis.

Maar gezien het optreden tegen de Moslimbroederschap in de afgelopen drie maanden zou het verbazen als de nieuwe machthebbers deze kans lieten liggen om de beweging – al was het maar juridisch – de doodsteek toe te dienen.