Lijstje Dit worden misschien de nieuwe doelen voor 2030

Een panel van regeringsleiders, politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven sprak met 5.000 ngo’s en 250 topmensen van bedrijven en liet bevolkingsenquêtes houden. Het panel formuleerde nieuwe doelen, waar de Algemene Vergadering van de VN deze week over praat. Streefcijfers stelde men nog niet vast, maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling.

1 Maak een einde aan armoede.

2 Meer macht voor vrouwen en meisjes en een einde aan sekseongelijkheid.

3 Onderwijs en een levenlang leren voor iedereen.

4 Gezonde levens.

5 Voedselzekerheid en goede voeding.

6 Universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

7 Zorg voor duurzame energie.

8 Schep banen en evenwichtige groei.

9 Zorg voor duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.

10 Zorg voor goed bestuur en effectieve instituties.

11 Zorg voor stabiliteit en vrede.

12 Zorg voor een omgeving die dit allemaal mogelijk maakt (wat handel en klimaat betreft) en schoon het financiële systeem op.