Een jaar offline

Foto Arjen Born, bewerking fotodienst NRC Handelsblad