Defensie is een slechte baas; het leger moet specialiseren

Illustratie frederick deligne

Krimpende krijgsmacht

Toen mijn jongste zoon vijftien jaar was en begon aan zijn laatste (examen) jaar van de theoretische leerweg van het vmbo, vatte hij het plan op bij Defensie te gaan werken.

Het leger in, bij de infanterie, dat was zijn droom. Mede gestimuleerd door een baangarantie begon hij na het behalen van zijn diploma aan een korte ( mbo-) opleiding. Daarna mocht hij bij de infanterie.

Hij is nu negentien jaar. Zijn opleiding in het leger heeft hij nog maar een paar maanden geleden afgerond. Een studie erbij volgen mag niet in de eerste twee jaar bij Defensie.

Hij werkt bij het bataljon dat in Ermelo is gehuisvest en per januari 2014 wordt opgeheven. Hij krijgt ontslag. Ik vind Defensie geen goede werkgever.

K.Bouma

Wordt het niet eens tijd werk te gaan maken van de internationale samenwerking en taakverdeling wat betreft marine, land- en luchtmacht?

De jarenlange bezuinigingen en het gekrakeel over de JSF zouden ons toch de weg moeten wijzen – die van specialisatie. Ons kleine land kan niet op alle van deze drie militaire fronten in de voorste linies blijven meedoen. Wat we nu doen is op de drie onderdelen net zolang bezuinigen tot ze alle drie onbetekenend zijn. Wat we moeten doen is voor een van deze onderdelen kiezen en de andere twee overlaten aan ons omringende (Navo-) landen. Begin met een van de onderdelen op te heffen en investeer het geld in het onderdeel waarin je je wilt specialiseren. Kleine spelers moeten zich specialiseren anders overleven ze niet.

Drs. L. van Hall