De Groene Amsterdammer

Hoofdredacteur Xandra Schutte is een van de weinige hoofdredacteuren van een publiekstijdschrift die met enig plezier naar de oplagecijfers kijkt. Ook al kende De Groene in het voorjaar een dipje. „Wij zitten in een fortuinlijke situatie dat we al zo lang zijn gegroeid. Tegen de trend in.” Schutte heeft twee verklaringen. Ten eerste: De Groene, altijd het kleine en arme zusje in de opiniefamilie, heeft wat meer geld voor marketing. En ten tweede: inhoudelijk beperkt het blad zich tot essays en serieuze journalistiek.

De Groene doet niet mee met de ‘verleuking’ en ‘verlifestyling’, zegt Schutte. „Toen ik hier kwam was de teneur: hoe kunnen wij in godsnaam blijven bestaan. Maar onze kleine oplage vind ik juist een voordeel. We kunnen ons specifiek richten op de lezer die dieper wil gaan.”

Sommige opiniebladen kunnen weinig onderscheidend zijn, zegt Schutte. „Vrij Nederland en HP/De Tijd hebben daarvan meer last dan wij. Hun toon lijkt het meest op die van de kranten. Dat geldt minder voor het rechts-conservatieve Elsevier.”

Digitaal denkt Schutte baat te hebben van de samenwerking met De Correspondent, het initiatief van Rob Wijnberg (ex-nrc.next). „Wij delen medewerkers. Die zullen beide media bedienen.”