‘700 miljoen voor onderwijs is geen extra geld’ Alexander Pechtold (D66)

Volgens Diederik Samsom (PvdA) is „extra geld” voor onderwijs gevonden, waardoor de onderwijssalarissen mogen stijgen en 3.000 jonge leraren een baan krijgen. Alexander Pechtold (D66) bestrijdt dat het geld ‘extra’ is. „De 700 miljoen komt uit de onderwijsbegroting!”

Beide politici bedoelen de 689 miljoen euro die wordt genoemd in het Onderwijsakkoord dat vorige week is gesloten. Ook in het Regeerakoord wordt dit bedrag genoemd. De invulling van deze 689 miljoen is inmiddels wel iets aangepast ten opzichte van het regeerakkoord – de 3.000 jonge leraren zijn nieuw. Volgens het regeerakkoord wordt structureel 196 miljoen euro meer in het onderwijs gestoken dan eruit wordt gehaald. Dat is niet 689 miljoen meer, een groot deel van de 689 miljoen komt dus rechtstreeks uit bezuinigingen op de onderwijsbegroting.

Uit de doorrekening van het Regeerakkoord door het Centraal Planbureau blijkt iets anders. Het CPB concludeert: dat de investeringen ten opzichte van het basispad ‘0’ zijn. Met andere woorden: de nieuwe plannen en bedragen voor het onderwijs zijn geen extra investeringen ten opzichte van de plannen die er lagen vóórdat de regering van PvdA en VVD aantrad. Wij beoordelen de stelling dat de 700 miljoen voor onderwijs uit de onderwijsbegroting komt daarom als: grotendeels waar.