Onderzoek bevestigt fraude van VU-prof

Weer is er een fraudeur in de wetenschap ontmaskerd: oud-hoogleraar politieke antropologie Mart Bax (Vrije Universiteit) heeft verzonnen onderzoeksresultaten gepubliceerd, niet-bestaande artikelen op zijn publicatielijst gezet en valsheid in geschrifte gepleegd in universitaire documenten. Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van historicus Michiel Baud van de Universiteit van Amsterdam.

Bax deed veldonderzoek naar religieuze strijd in kleine dorpsgemeenschappen, onder meer in Brabant, Ierland en Herzegovina. Op zijn publicatielijst (161 artikelen) stonden minstens 64 titels van artikelen die niet bestaan. Ook bevatte zijn cv ten onrechte gastdocentschappen aan prestigieuze instellingen zoals Princeton en Cornell.

De VU besloot in oktober 2012 een onderzoek in te stellen naar het werk van Bax naar aanleiding van het boek Ontspoorde wetenschap (2012) van Frank van Kolfschooten. Daarin uitten diverse collega’s twijfels aan Bax’ publicaties over bedevaartsplaatsen in Brabant en Herzegovina. De VU onderneemt geen juridische stappen tegen Bax omdat hij sinds 2002 met pensioen is. Bax zelf wil niet reageren.

De laatste jaren zijn in de Nederlandse wetenschap diverse fraudeurs ontmaskerd, onder wie psychologen Diederik Stapel en Dirk Smeesters.