Hij wilde de stad er weer bovenop helpen

Ko Wierenga (1933-2013)

Oud-burgemeester Enschede

Hij was een sobere, spaarzame man die het failliete en verpauperde Enschede in de jaren 70 weer zelfvertrouwen gaf met grote bouwprojecten.

Oud-burgemeester Heiko Wierenga van Enschede wordt gezien als de man die de stad weer zelfvertrouwen gaf. Hij overleed afgelopen zaterdag op tachtigjarige leeftijd.

Nadat hij tien jaar Tweede Kamerlid is geweest voor de PvdA, van 1967 tot 1977, gaat hij aan de slag als burgemeester van Enschede. Hij treft een verpauperde, failliete textielstad aan met een hoge werkloosheid. Bij zijn installatie spaart hij de textielfabrikanten niet. Hij vindt dat ze slecht hebben ingespeeld op de internationale ontwikkelingen.

Onder zijn leiding worden fabrieksterreinen opgekocht, waardoor Enschede op de rand van een faillissement terechtkomt. Op die terreinen worden omvangrijke bouwprojecten gerealiseerd, waaronder een ziekenhuis (het Medisch Spectrum Twente), en het Muziekcentrum. Hij geeft ook de aanzet voor het nieuwe stadion van FC Twente, De Grolsch Veste, het Business & Sciencepark en de vernieuwing van de binnenstad.

Wierenga ziet het als zijn persoonlijke missie de stad er weer bovenop te helpen. In de volksmond draagt het plein voor het stadhuis zijn naam: het Ei van Ko. Legendarisch is zijn zuinigheid, schrijft De Twentsche Courant Tubantia vandaag. Wierenga houdt niet van dure lunches, neemt zelf in een plastic zakje zijn boterhammen mee als hij naar Den Haag gaat. Het zakje vouwt hij op voor hergebruik.

Na zijn pensionering gaat hij kostbare schilderijen verzamelen (Breitner, Toorop) die hij later schenkt aan het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Hij vindt dat hij iets terug moet doen voor de gemeenschap.

In het jaar dat hij afscheid neemt als burgemeester (1994) is hij voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de ontbinding van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht. Hij stelt vast dat het team ten onrechte is opgeheven. Twee jaar later komt tijdens een parlementaire enquête, geleid door het PvdA-Kamerlid Maarten van Traa, aan het licht dat door het team grote partijen harddrugs zijn doorgelaten om zo te kunnen doordringen tot de top van een criminele organisatie.

Wierenga, geboren in het Drentse Borger, is zaterdag overleden in het verpleeghuis in Enschede waar hij de laatste jaren verbleef. Hij leed al langere tijd aan dementie.