Weiland Meadow

Melkveehouderij Brandsma, Bolsward, mei 2012

Melkveebedrijf Brandsma is een biologisch-dynamisch bedrijf. Brandsma is ‘oormerk-weigeraar’. In Nederland zijn er 21 boeren die vanuit gewetensbezwaren hun dieren niet willen oormerken. Voor hen is dat een inbreuk op de integriteit van het dier.Het is de 21 boeren nu toegestaan hun dieren op de traditionele manier in de Identificatie & Registratie-databank (I&R) te registeren, aan de hand van vachtvlekkentekeningen en andere kenmerken.

Brandsma Dairy Farm, Bolsward, May 2012

Melkveebedrijf Brandsma is an organic company. Brandsma is an earmark refusnik. In the Netherlands there are 21 farmers who refuse as a matter of principle to earmark their animals. They believe that earmarking is an invasion of an animal’s integrity. These 21 farmers were now allowed to register their animals in the traditional way with the Identification and Registration Database (I&R), with sketches of their markings and other specific characteristics.