WC WC

Varkens Innovatie Centrum (VIC), Sterksel, augustus 2012

In het VIC zoekt Wageningen University samen met het bedrijfsleven naar innovaties in de varkenshouderij. Bij de ontwikkeling van het varkenstoilet ‘Pigsy’ wordt de jonge biggen geleerd hun behoefte te doen in een speciale hoek van de stal. De ontlasting wordt nu op één centrale plek verzameld en kan sneller worden afgevoerd. Hierdoor komt er minder ammoniak vrij in de stal.

Swine Innovation Centre (VIC), Sterksel, August 2012

At VIC, Wageningen University collaborates with industry to develop innovations for pig farmers. The development of the Pigsy pig toilet is based on the animal’s natural behaviour. The young piglets are stimulated to use a special corner of their pen as a toilet. The faeces is then gathered in a pile and easily and quickly removed. That also means that less ammonia is released in the pen.