Wachten op de Wereldramp

Het jaar 2012 was weer een recordjaar: bijna 32 miljard ton CO2-uitstoot wereldwijd. Ooit hadden we de hoop dat de mensheid erin zou slagen de snelle toename van het broeikasgas in de atmosfeer af te remmen. Maar nee. In 1990 was de uitstoot 21 miljard ton. Dat is 50 procent groei in 22 jaar van felle politieke klimaatdiscussie zonder resultaat.

Is het niet verschrikkelijk? Kinderen op school denken van wel, daar is bewustwording van het broeikaseffect de belangrijkste motor van milieubewustzijn. Elders is het klimaatdebat ingezakt. Het lukt toch niet.

Veel nieuw inzicht heeft de klimaatwetenschap in de afgelopen decennia opgedaan. Ja, er is een broeikaseffect: de temperatuur zal blijven stijgen. En ja, dat komt door de mens en zijn tomeloos verstoken van fossiele brandstoffen. In een paar eeuwen wordt een voorraad CO2 de lucht in gejaagd die ooit in miljoenen jaren werd vastgelegd. Zolang de atoomoorlog uitblijft, is dit het grootste experiment dat de mensheid met zijn leefomgeving heeft uitgehaald.

Maar hoe groot wordt de ramp?

Zover is de klimaatwetenschap dus nog niet. Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt zeker, maar of de woestijnen groter worden? De orkanen frequenter? Er zijn grote voorspellingen gedaan en ook weer ingetrokken. Zoals Karel Knip in deze bijlage uiteenzet: we weten het niet. Er komen rampen, of het Wereldrampen worden is onbekend.

Plankgas dus maar weer? Ramen open, kachels aan? Natuurlijk niet. CO2-uitstoot verminderen is ook belangrijk zonder apocalyps in de weersverwachting. Het voorkomen van een kleine ramp is ook de moeite waard. En de meeste maatregelen zijn sowieso goud waard omdat ze energie besparen. Energiebesparing is hard nodig om tijd te winnen, om duurzame alternatieven voor fossiele brandstof te ontwikkelen. Kernfusie is ver weg, schaliegas is geen wonderolie.

Nooit meer wordt de vraag gesteld die ooit strijdpunt in het klimaatdebat was. ‘Moeten we onze samenleving ingrijpend hervormen op basis van wetenschappelijke voorspellingen die geen 100 procent zekerheid bieden?’ Het lamlendige antwoord kennen we wel, na achttien klimaatconferenties sinds 1995.

De nieuwe vraag is nu of aanpassing aan de broeikas beter zal lukken dan het voorkomen ervan.

Er is hoop. In Duiven wordt een nieuwe wijk gebouwd, De Ploen Zuid. Op terpen.

    • Hendrik Spiering