Vanaf het begin: Sceptici ‘Het is allemaal voodoo en bedrog’

Foto Bloomberg
Foto Bloomberg

Terwijl consensus over klimaatverandering groeit, neemt het verzet toe. In de VS trekken politici en belangengroepen de wetenschap openlijk in twijfel. In 2008 zegt Michele Bachmann van de Teaparty dat ze werkt aan ‘de opwarmingszwendel’. „Het is allemaal voodoo, onzin, effectbejag en bedrog.” Een gas dat we uitademen en dat planten nodig hebben om te overleven kan toch niet vervuilend zijn, vindt Republikein Jeff Sessions. „Wie gelooft in de Bijbel zou kunnen zeggen dat de zondvloed een voorbeeld van klimaatverandering is”, aldus congreslid Joe Barton. „En die ontstond zeker niet doordat de mens te veel fossiele energie gebruikte.”

In neoconservatieve kring bestaat grote vrees voor maatregelen tegen klimaatverandering. De neoconservatieven zien de milieubeweging als het nieuwe communisme. Achter hun ideologische argumenten gaan economische belangen schuil. Klimaatbeleid kost veel geld. Traditionele vervuilers als olie- en steenkoolindustrie, chemie en autofabrikanten vrezen dat zij voor die kosten moeten opdraaien.

De klimaatwetenschap komt daardoor onder vuur te liggen, net als eerder de onderzoekers die de schadelijkheid van tabak aantoonden – deels zelfs door dezelfde mensen zoals Naomi Oreskes in haar boek Merchants of Doubt heeft aangetoond. De Britse krant The Guardian beschrijft in 2007, na het vierde IPCC-rapport, dat het American Enterprise Institute 10.000 dollar en een royale onkostenvergoeding heeft klaarliggen voor iedere wetenschapper die artikelen publiceert waarin de kennis van het IPCC in twijfel wordt getrokken.