Sorteren Sorting

Ekro, Apeldoorn, juli 2012

Een kalfslever heeft een gemiddeld gewicht van 4,5 kilo en wordt na verwijdering uit het kadaver binnen 24 uur afgekoeld naar één graad Celsius. De rekken versnellen het koelingsproces en voorkomen beschadiging van het delicate orgaanweefsel.

Ekro, Apeldoorn, July 2012

A calf’s liver weighs on average 4.5 kilos and is cooled within 24 hours after removal from the carcass down to one degree Celsius. The racks speed up the cooling process and prevent damage to the delicate organ tissue.