Kruisbestuiver Seed breeding

Enza Zaden, Enkhuizen, juni 2012

Het familiebedrijf Enza Zaden hoort bij de acht grootste zadenveredelaars ter wereld. Enza legt zich toe op het verbeteren en ontwikkelen van gewassen.Het zoekt naar te verbeteren eigenschappen als groeicapaciteit, smaak en resistentie. De stuifmeelverzamelaar op de foto is een hulpmiddel bij het kruisbestuiven van planten.

Enza Zaden, Enkhuizen, June 2012

Family business Enza Zaden is one of the world’s eight largest seed breeding companies. Enza focuses on the development and enhancement of crops. They improve qualities such as growth capacity, taste and resistance. The pollen collector in the photo is a tool for fertilizing plants and was made from an electric toothbrush.