Kraamkamer Nursery

Maatschap Stroo, Slootsdorp, juli 2012

Peter Stroo heeft een vleeskuikenbedrijf met 160.000 kuikens. In 2012 heeft hij een patiostal geïnstalleerd. In plaats van eendagskuikens krijgt Stroo nu bebroede eieren aangeleverd. De eieren komen uit in de patiostal, zodat de kuikens meteen beschikken over strooisel, voer en water. De kuikens ondervinden minder stress omdat ze geboren worden in de stal waarin ze de eerste weken ook opgroeien.

Maatschap Stroo, Slootsdorp, July 2012

Peter Stroo runs a poultry farm of around 160,000 chickens. In 2012, he installed a patio shed. Instead of day-old chicks, Stroo now receives brooded eggs. These eggs hatch in the patio shed so that the birds immediately have little, food and water. This reduces the stress that the chicks experience, since they are born in the place where they will grow up in their first few weeks.