Gecontroleerd Controlled

Wakker Dier, Amsterdam, maart 2012

Wakker Dier startte in 2012 een campagne tegen het industrieel gefokte vleeskuiken. Wakker Dier noemde dit een ‘plofkip’, omdat het snelgroeiende kippenras binnen zes weken uitgroeit van kuiken tot 2,3 kilo kip. Een kip gebruikt daar 3,7 kilo voedsel voor. Wakker Dier is tegen deze snelle groei omdat het het dierenwelzijn in gevaar brengt. De ‘plofkip’ op de foto krijgt in opdracht van Wakker Dier een gezondheidscheck door een dierenarts.

Wakker Dier, Amsterdam, March 2012

In 2012, Wakker Dier started a campaign against industrially bred poultry. Wakker Dier called the birds ‘plof’ chickens, because this particular species swelled up in six weeks to 2.3 kilos. Each bird consumes 3.7 kilos of food to achieve this. Wakker Dier opposed this rapid growth, arguing that it threatened the bird’s well-being. Wakker Dier organized a health check by a vet for the plof chicken in the photo.