Dons Down

None

Maatschap Stroo, Slootsdorp, juli 2012

Na drie weken in de patiostal te hebben doorgebracht, worden de vleeskuikens – gewicht: 700 gram – naar de grondstal vervoerd. Hier groeien de kuikens binnen drie weken uit tot 2,5 kilo. Na elke cyclus volgt een reinigings- en ontsmettingsproces van de stallen. Eerst wordt de mest verwijderd en vervolgens wordt er schoongemaakt met een inweekmiddel. Afsluitend wordt de stal ontsmet met een sproeimachine.

Maatschap Stroo, Slootsdorp, July 2012

After three weeks in the patio shed, the poultry birds – now weighing around 700 grams – are moved to the ground shed. Here they grow in three weeks to a full 2.5 kilos. After each part of the cycle is completed, the sheds are cleaned and disinfected. First the dung is removed and then the area is soaked and cleaned. Finally the shed is disinfected with a spray. It takes three days to clean the patio shed, two days for the ground shed.