NRC Handelsblad wil weten wie de beste premier is geweest. Wiegel (VVD) koos vorige week de sociaal-democraat Drees. Lezers reageren massaal per e-mail. Hierbij vast een selectie uit de mails.

Drees

Drees was de man die de regering een sociaal hart gaf en zelf altijd eenvoudig bleef. Geen grootheidswaan, geen schatkistgraaier. Gewoon opkomen voor het volk en hard werken.

jj.deruiter@

Lubbers

Ruud Lubbers by far, zeg ik als grote tegenstander van alles wat christelijk is in de politiek. Altruïstisch (ja!), energiek, intelligent (grootste dossierkennis van al zijn departementen), scherp en realistisch. Geen van zijn opvolgers, vind ik, kan ook maar enigszins in zijn schaduw staan.

ldeleeuwe@

Balkenende

Jan Peter Balkenende was plichtsgetrouw, onverstoorbaar en hij had een brede visie (economisch en cultureel). Hield het schip van staat op koers en de samenleving bij elkaar in een roerige periode. En dat ook nog eens in een tijd waarin werkelijk alles onder het vergrootglas ligt, de waan van de dag hoogtij viert en het electoraat op drift is.

neuteboom@

Lubbers

In een tijd dat er hard bezuinigd moest worden en er internationaal veel spanningen waren, hield Lubbers de rug recht. Tijdens zijn regeerperiode gruwde ik van zijn stijl, maar achteraf gezien hebben we veel aan hem te danken!

christianvdberg@

Den Uyl

Joop den Uyl was een premier die Nederland zonder kleerscheuren de oliecrisis heeft door weten te loodsen, die ervoor heeft gezorgd dat de treinkaping niet tot gevolg heeft gehad dat Nederland racistisch werd, en die ervoor heeft gekozen de monarchie veilig te stellen. Hij was een premier die Nederland hoop gaf; hoop die niet op drijfzand was gebaseerd.

sylviastuurman@

Lubbers

Ruud Lubbers: De sluwste onder de vossen.

fvanheck@

Zijlstra

Jelle Zijlstra: De enige minister-president die daadwerkelijk zelf de economie heeft bijgestuurd in een positieve richting en daarin geslaagd is.

jperryck@

Drees

Drees hielp met zijn beleid Nederland er weer bovenop te komen en legde de fundamenten voor de sociale verzorgingsstaat. En alhoewel sommige dingen te gul waren op de lange termijn en daarom aangepast zijn, heeft Drees Nederland gevormd tot wat het tot voor de asociale Rutte-kabinetten was: redelijk sociaal en meelevend.

micbenste@

Een vrouw; Lubbers

De beste premier was de niet gekozen vrouw: Sylvia Toth, Neelie Kroes, Ria Beckers, Ien Dales, Mona Keijzer, Annelien Kappeyne van de Coppello, Marga Klompé enzovoort. Lubbers omdat hij met een groot zakelijk instinct en politiek vernuft Nederland de crisis uit wist te loodsen.

marjankloosterman@

Den Uyl

Den Uyl: positieve drammer, inspirerende premier, man met visie, gedreven, idealist, steekt met kop en schouders uit boven de tamme club die daarna kwam. Lubbers was een positieve uitzondering, maar staat in de rooie schaduw van Joop den Uyl.

nicovandervliet@

Piet de Jong

Piet de Jong: Geen holle praatjes, het land en het kabinet leiden als een marineofficier!

robaar@

Drees

Drees: Een premier waar 55 jaar na zijn politieke afscheid louter in positieve termen door links en rechts over wordt gesproken, moet wel een heel goede premier geweest zijn.

tj.haan@

Colijn

Colijn verdient mijn keuze als beste premier vanwege zijn aanhoudende beleid wijzend op het belang van de gouden standaard. Dit heeft ertoe geleid dat Nederland een zekere mate van economisch en financieel zelfbewustzijn heeft weten te behouden; iets wat tot op de dag van vandaag merkbaar blijft in zowel de binnen- als buitenlandse politiek.

stephenbruens@

Rutte

Ik ben in 1991 geboren, dus heb alleen Kok, Balkenende en Rutte bewust meegemaakt. Van hen vind ik Rutte de meest eloquente premier tot nu toe, die zich door interviewers niet snel een hak laat zetten en vaak overal wel een passend antwoord op heeft. Hij laat zich, zoals Balkenende in zijn tijd, niet zo snel in een hoek praten en komt voor mij het meest overtuigend over.

jvannorden@

Drees

Willem Drees: Toen was geluk nog heel gewoon.

dw.raven@

Kok

Ik ben te jong om mij iets te herinneren van Joop den Uyl, daarom kan ik alleen kiezen voor de latere minister-presidenten.

Ik heb gekozen voor Wim Kok omdat hij zoveel situaties voor zijn kiezen heeft gehad, dat ik dacht: daar kan hij zich nooit uit redden. Maar elke keer heeft hij het voor elkaar gekregen met een goed diplomatiek antwoord te komen, naar ieders tevredenheid.

Wat mij betreft steekt hij met kop en schouders boven de anderen uit. Ik denk niet dat we gauw een betere minister-president zullen zien.

avandersande1@

Cort van der Linden

Cort van der Linden (CL) wist de neutraliteitspolitiek van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog succesvol te handhaven.

CL was ook op sociaal gebied in die economisch zware tijden actief (door invoering van een werkloosheidsverzekering, centralisatie van arbeidsbemiddeling, bevordering bouw goedkope woningen, inrichting centrale keukens).

CL loste de twee twistpunten op die het politieke landschap beheersten: algemeen kiesrecht (voor mannen), en de financiële gelijkstelling van het openbaar onderwijs aan het bijzonder onderwijs.

arnoldpeletier@

Biesheuvel

Biesheuvel: schafte aanspreektitel excellentie af.

cybermail@