Besmet Disease

Wageningen University, Wageningen, augustus 2012

Wageningen University voert een onderzoek uit om een prototype aardappelras te ontwikkelen dat in hoge mate en gedurende vele jaren resistent is tegen de belangrijkste aardappelziekte, Phytophthora. Met genetische modificatie worden ‘proefaardappelen’ uitgerust met extra resistentiegenen van wilde verwante aardappelrassen.

Wageningen University, Wageningen, August 2012

Wageningen University is researching the development of a species of potato with a sustained high resistance to the principal potato disease, phytophthora. Experimental potatoes are genetically modified with extra resistant genes from related wild potatoes.