2.400 M2 2.400 M2

Torsius Ei, Putten, maart 2012

Torsius heeft drie stallen met in totaal 120.000 legkippen. Naast de reguliere scharrelkippen heeft het bedrijf ook nog 6.000 biologische legkippen. Er is voor deze verdeling gekozen om rendabel te kunnen produceren. Bij Torsius worden de

kippen niet ontsnaveld. Omdat de kippen minder gestresst zijn, pikken ze elkaar minder. En door de stallen minimaal te verlichten met speciaal hoogfrequent tl-licht blijven de kippen rustig. Ook hebben de kippen voldoende afleiding en ruimte.

Torsius produceert zo’n 100.000 eieren per dag en behoort hiermee tot de grotere legkippenbedrijven.

Torsius Eggs, Putten, March 2012

Torsius has three barns with a total of 120,000 laying hens. Beside the regular free-range chickens, the company also has 6,000 organic laying hens. This proportion makes production financially viable. At Torsius they do not trim the beaks. Since the hens are less stressed, they peck each other less. And reducing the light in the barns to a minimum with special high-frequency florescent lighting keeps the chickens calm. They also have sufficient diversion and space. Torsius produces around 100,000 eggs a day, making it one of the larger companies in the sector.