119 Kg 119 Kg

Klopman Vleeskalveren, Grubbenvorst, maart 2012

Een kalf is een ‘bijproduct’ van de zuivelindustrie. Een koe moet jaarlijks kalveren om voldoende melk te produceren. De mannetjes worden afgevoerd naar een kalvermesterij. Bij binnenkomst weegt het dier zo’n 45 kilo. Na zeven maanden het zesvoudige. De dieren eten in die periode 350 kilo melkpoeder , 200 kilo maïs, 120 kilo brokken en 20 kilo stro.

Klopman Veal, Grubbenvorst, March 2012

Calves are a by-product of the dairy industry. Cows have to give birth each year to continue producing sufficient milk. Their male offspring are sent off to be fattened for veal. When they arrive, they weigh around 45 kilo. After seven months the sixfold. In this period, the animals eat 350 kilos of milk powder, 200 kilos of corn, 120 kilos of chunks and 20 kilos of straw.