Teeven: rijke vreemdeling mag een jaar komen

Door een onzer redacteuren

Vreemdelingen met een groot eigen vermogen moeten makkelijker een verblijfsvergunning krijgen. Wie beschikt over 1,25 miljoen euro en dat bedrag investeert in het Nederlandse bedrijfsleven, krijgt een verblijfsvergunning van een jaar. Met dat voorstel is staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) vanmorgen gekomen.

Teeven wil hiermee de Nederlandse economie stimuleren. Het Agentschap NL moet controleren of de investering van de vreemdelingen ook werkelijk naar de Nederlandse economie gaat, en naar de herkomst van het geld wordt ook onderzoek gedaan. Na één jaar toetst de overheid opnieuw of de vreemdeling nog steeds genoeg geld heeft om voor verlenging in aanmerking te komen.

Het principe van het ‘kopen’ van een verblijfsvergunning bestaat al in enkele Europese landen. In Hongarije bijvoorbeeld krijgt een vreemdeling een permanente verblijfsvergunning als hij 250.000 euro investeert in overheidsobligaties.

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de SP, noemt het plan van staatssecretaris Teeven „cru” en een vorm van „klasseburgerschap”. „Iemand die arm is en uit Somalië weg vlucht, loopt het risico dat hij alsnog terugmoet. Terwijl als uit datzelfde land iemand met een zak geld hierheen wil komen, diegene wel van harte welkom is. Dat gaat te ver.”

Nederland hanteert momenteel ook een inkomenseis aan vreemdelingen, zij het van geheel andere proporties. Zo moet iemand die zijn partner naar Nederland wil halen, een inkomen hebben van ten minste 100 procent van het bruto minimumloon, 1.596 euro per maand.