Techno-pessimist

None

Zonder economische groei is verduurzaming nauwelijks mogelijk. Burgers hebben banen, een goed inkomen en dus groei nodig om te kunnen investeren in dubbel glas, dakisolatie en zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Zonder groei zijn op afzienbare termijn ook de enorme investeringen die nodig zijn om bijvoorbeeld het wagenpark te elektrificeren, ondenkbaar.

Alleen een techno-pessimist zou pleiten voor minder groei en consuminderen. Als je echt denkt dat we niet kunnen verduurzamen door nieuwe technieken, dan is er inderdaad geen andere optie.

Er zat iemand bij Pauw & Witteman die vertelde dat fosfaat – onmisbaar in de akkerbouw – binnen 30 jaar op zou raken. Ze verbond daar hevige consequenties aan. Fosfaat raakt inderdaad op bij de huidige prijzen. Over circa 20 jaar wordt fosfaat duurder en wordt het ineens lonend om fosfaat uit rioolwater te gaan recyclen. Raakt dus niet op. En dat bedoel ik nou.

Heeft u ook een vraag? mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC