Samsom rekt tijd voor besluit JSF

PvdA-leider Samsom is ‘niet overtuigd’ door het kabinet dat de JSF wil kopen. Hij tracht het verzet in zijn partij te sussen.

Diederik Samsom in de Tweede Kamer, vlak voor een extra fractievergadering, waarin over de Rijksbegroting en de JSF wordt gesproken. Foto David van Dam

De PvdA-fractie is nog niet akkoord met de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF. In het televisieprogramma Pauw en Witteman zei politiek leider Diederik Samsom gisteravond dat er nog te veel „onzekerheden” zijn over de permanente inzetbaarheid van vier toestellen bij vredesmissies. Hij wil nadere uitleg van het kabinet.

De afgelopen dagen ontstond onrust over de JSF in de PvdA-fractie en bij afdelingen in het land. Het kabinet maakte dinsdag bekend definitief te hebben gekozen voor de Amerikaanse straaljager als vervanger voor de F-16. Intern heeft Samsom laten weten dat hij deze keuze „kan volgen”. Verschillende PvdA-Kamerleden zouden daarop geconcludeerd hebben dat de fractieleider geen open discussie meer wenst.

Samsom ontkent dit. Volgens hem moet de PvdA-fractie nog beginnen aan haar „controlerende taak”. Wel is er volgens ingewijden „een aantal fractieleden die nog extra vragen hebben, bijvoorbeeld over geluidsoverlast en gevolgen voor de werkgelegenheid”.

Samsom vraagt zich na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer af, of Defensie met de aanschaf van 37 JSF’s wel genoeg vliegtuigen heeft om internationaal in te zetten.

Zijn partijgenoot minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) zegt dat het kabinet „de juiste beslissing” heeft genomen en dat voldaan kan worden aan de eisen van de PvdA-fractie. In een interview met deze krant zegt hij: „Ik sta ervoor in dat deze inschattingen kloppen. En met dit aantal toestellen hebben we er genoeg om mee te doen aan internationale missies.”

Coalitiepartner VVD heeft wél definitief gekozen voor de JSF. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaat ervan uit dat de PvdA zich in de Tweede Kamer „aan de letter van het regeerakkoord houdt” en de aanschaf steunt. In het regeerakkoord staat dat het kabinet dit jaar besluit over de aanschaf.

Met zijn opstelling probeert Samsom de onrust in eigen gelederen te sussen. Vanochtend zou de fractie over de kwestie spreken. Morgen is er een politieke ledenraad waar de JSF op de agenda staat. Verschillende afdelingen hebben zich tegen het kabinetsbesluit gekeerd. De afdeling Leiden wil een congres bijeenroepen over de JSF.

Samsom koopt nu tijd voor discussie in de fractie en geeft het kabinet de ruimte om alsnog met een bevredigende rekensom te komen over de inzetbaarheid van de vliegtuigen. Bovendien manifesteert hij zich aan de vooravond van de Algemene Politieke Beschouwingen, volgende week, als de hoeder van het PvdA-belang.

Bij de behandeling van de Defensiebegroting, in november, moet de PvdA-fractie kleur bekennen. Behalve de VVD steunen ook CDA, ChristenUnie en SGP de keuze van het kabinet voor het gevechtsvliegtuig.