Samsom: besluit PvdA over JSF staat nog niet vast

Het staat nog niet vast of de PvdA-fractie instemt met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. “Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen”, zei PvdA-leider Diederik Samsom gisteravond in Pauw & Witteman. De fractie en hijzelf hebben nog geen standpunt ingenomen, de partij houdt vandaag een extra vergadering over de JSF.

Diederik Samsom.
Diederik Samsom. Foto ANP / Roel Rozenburg

Het staat nog niet vast of de PvdA-fractie instemt met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. “Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen”, zei PvdA-leider Diederik Samsom gisteravond in Pauw & Witteman. De fractie en hijzelf hebben nog geen standpunt ingenomen, de partij houdt vandaag een extra vergadering over de JSF.

De Algemene Rekenkamer concludeerde gisteren in een rapport dat het onzeker is of er altijd vier Joint Strike Fighters beschikbaar zullen zijn voor missies in het buitenland. Dat is voor de PvdA een harde voorwaarde om in te stemmen met de aanschaf. Samsom wees erop dat nu ook nog Nederlandse F-16’s in Afghanistan worden ingezet, onder meer voor het opsporen van bermbommen.

Doordat de JSF keer op keer duurder werd, kunnen er nog maar 37 worden gekocht voor het bedrag van 4,5 miljard. Omdat voortdurend een deel nodig is voor trainingen en een ander deel voor bijvoorbeeld onderhoud, is het de vraag of er altijd vier inzetbaar zijn in het buitenland.

VVD-leider Halbe Zijlstra concludeerde in hetzelfde programma uit het rapport dat de weg hiermee vrij is voor aanschaf van de JSF en dat de PvdA door het regeerakkoord hieraan is gebonden. Maar Samsom was het daar niet mee eens zei hij bij Pauw&Witteman:

“We hebben nu een rapport van de Rekenkamer waaruit blijkt dat er nog wel wat onzekerheden zijn. We zijn gebonden aan een besluit dat deugdelijk is onderbouwd.”

Samsom: we moeten met 37 vliegtuigen uit de voeten kunnen

Om alsnog in te kunnen stemmen met de aanschaf, is volgens de PvdA-leider een berekening nodig die aantoont dat met 37 toestellen alles kan worden gedaan wat Nederland wil doen en dat er vier vliegtuigen permanent elders in de wereld kunnen worden ingezet. Als de JSF opnieuw duurder wordt en er nog minder kunnen worden gekocht, “dan gaat het niet door”, aldus de PvdA-leider. Hij wees erop dat de toestellen pas in 2015 worden besteld.

Als het besluit opnieuw wordt uitgesteld, zou Samsom daar ‘ontzettend van balen’:

“Wat Defensie nu heel hard nodig heeft, en dat is ook wat de Rekenkamer keer op keer benadrukt, is dat we eindelijk een besluit nemen. Nederland moet een keer af van deze discussie. Helaas moet ik constateren dat het nog steeds niet kan.”

PvdA heeft extra fractievergadering over JSF vandaag

Vandaag houdt de PvdA een extra fractievergadering over de JSF. Kamerleden van de coalitiepartij zullen tijdens die vergadering ook hun ontevredenheid aan de orde stellen met het beslissingsproces over de JSF. In de Volkskrant zei een groot deel PvdA-Kamerleden zich gepasseerd te voelen bij het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters te kopen. De Kamerleden hebben de indruk dat partijleider Diederik Samsom geen open debat meer wil.

Samsom zei daarover:

“Dat is een heel slecht beeld. Dat is niet fraai als je zo als partijleider en fractie in de krant staat. Het is ook niet waar. We hebben uitgebreid in de fractie gediscussieerd en we discussiëren er nog steeds over. Het is voor de PvdA een zwaarwegend onderwerp en dan doe je zoiets niet in een achternamiddag af, dan heb je daar vele debatten over.”

Bekijk hier de uitzending van Pauw & Witteman terug van gisteravond:

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.