‘Juist gemeenten kunnen het best persoonlijke verzorging bieden’

Staatssecretaris Van Rijn twijfelt over uitbesteding van zorgtaken aan gemeenten. Die eisen nu duidelijkheid. De tijd dringt.

Hij rekende op geruststellende woorden van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA). Iets als: de persoonlijke verzorging van thuiswonende ouderen wordt heus overgeheveld naar gemeenten. Maar Erik Dannenberg, zorgonderhandelaar namens de gemeenten (VNG), hoorde hem woensdag wat anders zeggen. Ik weet het nog niet, zei Van Rijn. Misschien breng ik die ‘persoonlijke verzorging’ grotendeels onder bij de Zorgverzekeringswet. Dat willen diverse partijen in de thuiszorg, want verpleegkundige hulp valt straks ook onder de zorgverzekeraars. Kunnen de zorgorganisaties verpleging en verzorging mooi in één hand houden.

Dannenberg schrok van de twijfel van Van Rijn, en liep weg uit het overleg. De VNG eist duidelijkheid van de staatssecretaris.

Vorige week werd al duidelijk dat Van Rijn twijfelt. Vanwaar uw verbaasde reactie?

„Gemeenten gaan er al lang van uit dat persoonlijke verzorging hun kant opkomt. Het staat in het regeerakkoord. Ik verwachtte dat Van Rijn woensdag zou zeggen: dit staat niet ter discussie.”

En toen liep u weg.

„Ik zei hem: het heeft geen zin om te praten over details als de hoofdlijnen niet vaststaan. Dit gaat over miljarden. Je kunt niet onduidelijk blijven, vijftien maanden voor de overheveling van de zorg. Alle betrokkenen zeggen nu al: er is weinig tijd.”

Is het niet verstandiger om de persoonlijke verzorging en de verpleegkundige zorg in één hand te houden?

„Het is veel logischer om persoonlijke verzorging bij gemeenten onder te brengen. Gemeenten komen straks toch al over de vloer bij mensen die die zorg nodig hebben. Voor vrijwel alle mensen die persoonlijke verzorging moeten ontvangen, regelen gemeenten nu al zaken als huishoudelijke hulp of vervoer. De overlap met verpleegkundige zorg is veel geringer. Slechts 15 procent van de mensen die persoonlijke verzorging krijgen, heeft ook verpleegkundige zorg nodig.”

Er komen veel taken en grote bezuinigingen op gemeenten af. Waarom wil u die persoonlijke verzorging erbij?

„Het hele idee is dat gemeenten goedkoper kunnen werken omdát we de taken in samenhang kunnen uitvoeren. Wijkteams die én ondersteuning bieden bij mantelzorg, én woningaanpassingen doorvoeren én huishoudelijke hulp leveren. Persoonlijke verzorging hoort erbij. Als de huishoudelijke hulp nu ontdekt dat een vrouw dementeert, moet er eerst een diagnosetraject op gang komen, dan kan een indicatie worden aangevraagd, en dan pas krijgt mevrouw zorg. Gemeenten kunnen dat veel sneller.”

Stelt u Van Rijn een deadline?

„Van Rijn zegt snel met een brief te komen. Maar er tikt een eierwekker. De VNG overlegt met gemeenten in het land. Het moment komt dichterbij dat 1 januari 2015 niet haalbaar is.”

    • Ingmar Vriesema